สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี


ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

ข้อความถวายพระพร

( ข้อความ)