บุคลากร

ทำเนียบบุคลากร
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

นายมงคลชัย  ศรีสะอาด
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

นางรัตน์ษา  กางกร
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 นางสาวกลิ่นสุคนธ์  ชูชัยมงคล
นักวิชาการศึกษา
 นางสาวชุตินันท์  อยู่สุข
นักวิชการศึกษา

 

นายณัฐวุฒิ  สุทธิชาติโยธิน
นักวชาการศึกษา 

นายพีรวัส  เดชสังข์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนาตยา  สมัครการค้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนภา  กุลแถลง
นักวิชการเงินและบัญชี

นางสาวสุกัลยา  บัวลอย
นักวิชการพัสดุ

นางสาวจุฑารัตน์  พิมพา
นักวิชการตรวจสอบภายใน

นางสาวนารีรัตน์  เกษตรกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชี

 
นางสาวรุ่งนภา  อู่แสงทอง
นักจัดการงานทั่วไป

 

 นางสาวศิรินภา  สุตโสม
นักจัดการงานทั่วไป 

 นายเจษฎ์พิพัฒ  สรสืบสาย
นักจัดการงานทั่วไป

 นายทนงศักดิ์  จงเกษกรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นายชาญชณัฏฐ์  อุณฑพันธ์
นักวิชาการพัสดุ

 นายสุรดิษ  สารสุวรรณ
พนักงานขับรถ

นายชัยรัตน์  คงเพ็ชรศักดิ์
พนักงานขับรถโมบาย

 
นายวันชัย  ศรีพงษ์สุทธิ์
พนักงานบริการ
 
นางน้ำผึ้ง  สีเขียว
พนักงานบริการ

 

นายเจริญ  ศรีโมรา
ยามรักษาความปลอดภัย 

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

71  ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ : 056-511511

โทรสาร : 056-511153

อีเมล : uti_nfedc@nfe.go.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

061845
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
90
101
411
60761
2662
2537
61845
Your IP: 54.224.117.125
2022-01-27 19:44
© 2020 พัฒนาโดย นายพีรวัส เดชสังข์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

เมนู สำหรับโทรศัพท์