บุคลากร

ทำเนียบบุคลากร
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
(-)ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

นายมงคลชัย  ศรีสะอาด
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

นายอุเทน  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางรัตน์ษา  กางกร
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต. หญิงกฤษพร ชอบธรรม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 


นางสาวจิตประภัสสร  ศิริวัฒพงศ์
นักวิชาการศึกษา 
 นางสาวชุตินันท์  อยู่สุข
นักวิชการศึกษา

 

นายณัฐวุฒิ  สุทธิชาติโยธิน
นักวชาการศึกษา 


นายพีรวัส  เดชสังข์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนาตยา  สมัครการค้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนภา  กุลแถลง
นักวิชการเงินและบัญชี


นางสาวสุกัลยา  บัวลอย
นักวิชการพัสดุ

นางสาวจุฑารัตน์  พิมพา
นักวิชการตรวจสอบภายใน

นางสาวนารีรัตน์  เกษตรกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชี


 
นางสาวรุ่งนภา  อู่แสงทอง
นักจัดการงานทั่วไป

 

 นางสาวศิรินภา  สุตโสม
นักจัดการงานทั่วไป 

 นายเจษฎ์พิพัฒ  สรสืบสาย
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกนกพร  เลิศเดชะ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายชาญชณัฏฐ์  อุณฑพันธ์
นักวิชาการพัสดุ

 นายสุรดิษ  สารสุวรรณ
พนักงานขับรถ


พนักงานขับรถโมบาย

 
พนักงานบริการ
 
นางสาวเทียมจันทร์  นามวงษ์ 
พนักงานบริการ

 

นายเจริญ  ศรีโมรา
ยามรักษาความปลอดภัย 

ที่อยู่

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

71  ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ : 056-511511

โทรสาร : 056-511153

อีเมล : uti_nfedc@nfe.go.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

099858
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
55
192
622
97857
55
5369
99858
Your IP: 3.238.118.80
2022-12-01 05:44
© 2020 พัฒนาโดย นายพีรวัส เดชสังข์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

เมนู สำหรับโทรศัพท์