สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี


ขอเชิญร่วมน้อมรำลึก

เนื่องในวันคล้ายสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม

ลงนามน้อมรำลึก

ลงนามน้อมรำลึก

ข้อความน้อมรำลึก

(30 ข้อความ)

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

  จากคุณ : นางสาว​กนกวรรณ​ ก๊ก​ศรี​ หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน
 • พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์

  จากคุณ : นางสาว​นั​นท​วดี​ ก๊ก​ศรี​ หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

  จากคุณ : นายเฉลิม​ กุสุ​โมทย์​ หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

  จากคุณ : นางสาว​ไฉน​ ก๊ก​ศรี​ หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน
 • พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจตราบกาลนิรันดร์

  จากคุณ : นางสาว​ประกาย​ดาว​ กุสุ​โมทย์​ หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน
 • พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์

  จากคุณ : เด็ก​ชาย​กตัญญู​ ก๊ก​ศรี​ หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน
 • พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจตราบกาลนิรันดร์

  จากคุณ : นายไพศาล​ ก๊ก​ศรี​ หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

  จากคุณ : นางสาว​ดาว​ไสว​ กุสุ​โมทย์​ หน่วยงาน : กศน.อำเภอ​หนองฉาง​
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

  จากคุณ : นางสาวศิริรัตน์ พะนาน หน่วยงาน : กศน.อำเภอหนองขาหย่าง
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

  จากคุณ : นายโสภัคย์ อรชาติ หน่วยงาน : กศน.อำเภอหนองขาหย่าง
 • พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์

  จากคุณ : นางปุญยนุช ขยันการนาวี หน่วยงาน : กศน.อำเภอเมืองอุทัยธานี
 • พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์

  จากคุณ : นางสาวกลิ่นสุคนธ์ ชูชัยมงคล หน่วยงาน : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
 • พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์

  จากคุณ : ธนัญชัย​ ชาญ​เชิง​ค้า หน่วยงาน : กศน.อำเภอเมืองอุทัยธานี​
 • พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจตราบกาลนิรันดร์

  จากคุณ : นางสาวนันทิยา เมฆมาศ หน่วยงาน : กศน.อำเภอหนองขาหย่าง
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

  จากคุณ : นางดวงสมร อัมภาราม หน่วยงาน : กศน.อำเภอหนองขาหย่าง
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

  จากคุณ : นางจีรพรรณ สวรรคโลก หน่วยงาน : กศน.อำเภอหนองขาหย่าง
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

  จากคุณ : นางสาวจิตาภา เกษศิลป์ หน่วยงาน : กศน.อำเภอหนองขาหย่าง
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

  จากคุณ : นายชาญชณัฏฐ์ อุณฑพันธุ์ หน่วยงาน : สนง.กศน.จังหวัดอุทัยธานี
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

  จากคุณ : นางสาวชุตินันท์ อยู่สุข หน่วยงาน : สนง.กศน.จ.อน
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

  จากคุณ : สุกัลยา บัวลอย หน่วยงาน : สนง.กศน.จังหวัดอุทัยธานี
 • พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์

  จากคุณ : สมพร สุขสโมสร หน่วยงาน : กศน.อำเภอหนองฉาง
 • พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์

  จากคุณ : นายณัฐวุฒิ สุทธิชาติโยธิน หน่วยงาน : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

  จากคุณ : นายสุรดิษ สารสุวรรณ หน่วยงาน : สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

  จากคุณ : เจษฎ์พิพัฒ สรสืบสาย หน่วยงาน : สำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี
 • พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์

  จากคุณ : นายทนงศักดิ์ จงเกษกรณ์ หน่วยงาน : สนง.กศน.จังหวัดอุทัยธานี
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

  จากคุณ : ชัยรัตน์ คงเพ็ชรศักดิ์ หน่วยงาน : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
 • พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์

  จากคุณ : ด.ช.ชวโรจน์ เดชสังข์ หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

  จากคุณ : นางรัตน์ษา กางกร หน่วยงาน : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

  จากคุณ : ดร.มงคลชัย ศรีสะอาด หน่วยงาน : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

  จากคุณ : นายพีรวัส เดชสังข์ หน่วยงาน : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี